Digitális Jólét Pénzügyi Program

Digitális Jólét Program (DJP)

Magyarország kormánya által 2015 végén – az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció, az InternetKon eredményei alapján – elindított, a digitális ökoszisztéma egészét érintő Digitális Jólét Program (DJP) célja, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása a digitalizáció nyertesei közé kerülhessen. Magyarországon a digitalizáció folyamata az utóbbi időben láthatóan felgyorsult, ehhez a Digitális Jólét Program keretében hozott intézkedések is hozzájárultak. Elkészültek a következő évek digitális fejlesztési irányait meghatározó stratégiák: Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS), Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája (DES), Magyarország Digitális Startup Stratégiája (DSS), Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája (DGYS) és több fontos, európai viszonylatban is meghatározó döntést hoztunk a digitális ökoszisztéma valamennyi szereplőjével közösen. Ilyen például az internetezés áfájának két lépésben, 27-ről 18, majd 5 százalékra csökkentése, amivel Magyarországon lett a legalacsonyabb az internetezés adója az Európai Unióban.

Digitális Jólét Program 2.0 (DJP2.0)

A Digitális Jólét Program a következő években, az internet mindenki számára történő hozzáférhetővé tétele és megfizethetősége, az infrastruktúra-fejlesztés, az oktatás digitalizálása és a többi már megkezdett tevékenysége mellett új területeken is hozzá kíván járulni ahhoz, hogy Magyarország minél felkészültebb legyen a digitális átalakulásra. Ezért Magyarország kormánya, széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetést követően, 2017. nyarán döntött a Digitális Jólét Program kibővítéséről, a Digitális Jólét Program 2.0 elfogadásáról. A DJP2.0 a digitális előnyszerzés stratégiája, hiszen a magyar gazdaság, az állami működés és a magyar társadalom digitális fejlesztésének szinte valamennyi területén megfogalmaz digitalizációt támogató programokat.

A digitalizáció jelenti a következő évtized legnagyobb gazdaságfejlesztési programját, a sikeresség és gyarapodás egyik legfontosabb eszköze. A sikeres digitális átalakulás lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország Európa élvonalába kerüljön. A DJP a következő években is hozzá kíván járulni ahhoz, hogy Magyarország minél felkészültebb legyen az elkerülhetetlen digitális átalakulásra. A célunk, hogy Magyarország digitális fejlettségben a 2020-as évek elejére az Európai Unió tíz legfejlettebb tagállamához tartozzon.

 

DJP rövid tájékoztató:

Hitelkérelmet benyújthat, ha:

 • magyarországi székhelye, telephelye, fióktelephelye van;
 • mikró, kis, vagy középvállalkozásnak minősül (kapcsolt és partner vállalkozásokkal);
 • a fejlesztés magvalósítása nem a Közép-magyarországi régió;
 • a fejlesztés megvalósulásának helyszíne a hiteligénylő székhelye/telephelye;
 • a fejlesztés még nem befejezett, lezárt;
 • nem projekt darabolással próbál meg több hitelkérelmet benyújtani.

Elszámolható tevékenység:

 • fejlesztéshez kapcsolódó tárgyi eszköz hardver, hálózati, telekommunikációs eszköz beszerzése;
 • immateriális javak beszerzése (szoftver, licenc, telepitesi és betanítási költségek);
 • adatbázis kiépítések, fordítások, kutatások, képzések, tanácsadások és marketing tevékenységek;
 • on-line felület létrehozása, vagy fejlesztése;
 • kapcsolódó jogi és közjegyzői költségek;
 • hazai kiállításokon való részvétel;
 • nemzetközi piacnyitást segítő szolgáltatások;
 • a fejlesztést bemutató kommunikációs tevékenység (kötelező);
 • a fejlesztés megvalósításában közreműködő személyek személyi jellegű ráfordításai;
 • általános működési költség és irodabérlés.

Finanszírozás:

 • igényelhető hitel: minimum 5 millió Ft – 200 millió Ft.
 • szükséges önerő: minimálisan az elszámolható költségek 10%-a;
 • kamat: 0%/év; kezelési költség, előtörlesztési díj: nincs;
 • rendelkezésre tartási idő: kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 24 hónap;
 • türelmi idő: rendelkezésre tartás végétől számított maximum 12 hónap.

Futamidő:

 • új eszköz beszerzése esetén: az amortizációs időszak vége
 • immateriális javak esetén: maximum 5 év
 • egyéb esetekben: 7 év.

Egyéb:

 • a hitel elvárt fedezettsége 50%;
 • a benyújtott hitelkérelmek Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által előminősítésen esnek át;
 • a hitelkérelmek, csak a kitöltött hitelkérelmi nyomtatvánnyal és az előírt mellékletekkel nyújthatóak be.

Hitelkérelmi nyomtatványhoz kapcsolódó kivitelező mellékletek:

 • Alapító okirat és ahhoz kapcsolódó aláírás minta, tagjegyzék, legfőbb szervi határozat a hitelfelvétellel (egyéni vállalkozó esetén: nyilvántartási szám, vagy Vállalkozói igazolvány és személyi jövedelemadó bevallás);
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat;
 • a vállalkozás vezetőinek szakmai önéletrajza;
 • előző lezárt két Üzleti év beszámolója és előző évi adóbevallás;
 • fejlesztéshez kapcsolódó szerződések, árajánlatok, vagyontárgyak listája (WSZ szám, beszerzési ár, tárolási hely);
 • saját forrás és fedezet igazolása és értékbecslése, fedezetként felajánlott ingatlan hiteles tulajdoni lapja.

 

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számit és nem a Kölcsönt igénylő szervezet/vállalkozás székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet/vállalkozás Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Magyarország kevésbé fejlett régióiban lévő telephelyén vagy fióktelepén valósul meg.

Amennyiben a hitelfelvevő olyan konferencián vagy képzésen kíván részt venni, melynek helyszíne a Közép-Magyarország régióban van, ez abban az esetben támogatható, amennyiben alátámasztásra kerül, hogy annak hasznosulása a programterületen történik meg.

Az egyes tevékenységeknek – tekintet nélkül a megvalósítás helyszíne – minden esetben a vállalkozás fejlesztésére kell irányulnia.

 

Önállóan támogatható tevékenységek

a) Termékleírás 3.3.10.1. pontjának megfelelő tárgyi eszköz beszerzés;
b) Termékleírás 3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése;

Önállóan nem támogatható tevékenységek

c) 3.4.3. pontjának megfelelő szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó költségek és díjak
d) 3.4.4.4. pontjának megfelelő jogi, közjegyzői költségek
e) 3.5.4. pontjának megfelelő a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai
f) 3.7. pontjának megfelelő útiköltség, kiküldetési költség
g) 3.9. pontjának megfelelő általános költségek (rezsi)

 

Biztosítékok köre

A beruházás tárgyát nem kötelező fedezeti körbe bevonni. Amennyiben a beruházás tárgya a biztosítéki körbe bevonásra kerül, a beruházás tárgya a futamidő végéig csak az MFB Zrt. hozzájárulásával idegeníthető el. Az ügyletek minimálisan elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 50%-a, az egyes biztosítéki fedezetek fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékeiből számítva.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatóak el:
– ingatlan jelzálog;
– ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön);
– fizetési számlakövetelésen alapított óvadék;
– gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége;
– egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége;
– hitelintézet által vállalt garancia.

További információkért kattintson ide!

Ha kérdése van a programmal kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!

Dyntell Software
Tel.: +36 (70) 635-8765
Email: [email protected]

Tetszett a hír? Ossza meg másokkal is!